Udgivet artikel om kompleks organisationsudvikling og teoretisk samskabelse – når konsulenter tager deres egen medicin

Jesper Gregersen og jeg har skrevet artiklen KOMPLEKS ORGANISATIONSUDVIKLING OG TEORETISK SAMSKABELSE – NÅR KONSULENTER TAGER DERES EGEN MEDICIN. Artiklen beskriver de erfaringer, vi fik, efter vi besluttede sig for at skrive en bog om kompleksitet i praksis ud fra en optagethed af kompleksitetsteorien, men også ud fra ople- velsen af, hvor svært det var at omsætte til praksis. Udgangspunktet var ønsket om at arbejde på at blive klogere på kompleksitetsteori og gøre det nemmere at omsætte i praksis. Så vi planlagde at læse teori, koble det sammen med erfaringer og herefter udgive en bog. Men sådan skulle det ikke gå. Vi valgte nemlig at skrive til deres netværk, at vi ville gå i gang med at skrive en bog om kompleksitet i praksis, samt at vi gerne ville modtage respons på dette. Det gav en overvældende respons af tanker, ideer, cases og refleksioner. Artiklen omhandler denne proces og kobler teoretiske og kompleksitetsfunderede overvejelser og refleksioner sammen.

Kontakt for at høre nærmere.

Artiklen kan købes via dansk psykologisk forlags hjemmeside: http://dpf.dk/produkt/tidsskrift/erhvervspsykologi-nr-4-2016