Bogen “Low Arousal og veje ud af afmagt” er udkommet og kan hentes her

Jeg har skrevet bog om mit arbejde med Low Arousal og udforskning af egen praksis sammen med Magnoliegården. Projektet varede fra 2021 og løb frem til sommeren 2022. I udviklingsprojektet har vi antaget en aktionslæringstilgang, hvor vi har afprøvet og tilpasset teorier og metoder.

Vi har udforsket og udviklet originale tilgange til arbejdet med afmagt i specialpædagogisk arbejde.

Tak til ledelse og medarbejdere på Magnoliegården som har bidrage til denne bog. Mange har bidraget med at skrive cases. De har stillet sig til rådighed med sårbare refleksioner, hvor de ikke altid har stillet sig selv i det bedste lys. Det har krævet stort mod og fortjener stor respekt.

Bogen kan hentes her