Udgivet bog om specialskoleudvikling!

Jeg har skrevet bog om mit arbejde med specialskoleudvikling gennem udforskning af egen praksis sammen med Storebæltskolen. Projektet varede fra 2020 og løb frem til sommeren 2023. I udviklingsprojektet har vi antaget en aktionslæringstilgang, hvor vi har afprøvet og tilpasset teorier og metoder.

Vi har udforsket forældreperspektivet og antropologiske tilgange til at forstå og hjælpe børn og unge.

Tak til ledelse og medarbejdere på Storebæltskolen, som har bidraget til denne bog.

Bogen kan hentes her